Dział Artystyczny Dział WF i Sportu Dział Muzyki i Tańca Centralny Gabinet Edukacji Filmowej Dział Nauki Dojazd Harcerski Zespół Artystyczny Krajki Dział Nauki Dział Muzyki i Tańca Dział Artystyczny Dział WF i Sportu Dział Artystyczny
  • 21 listopada trzy grupy Krajek wzięły udział w XV Łódzkich Konfrontacjach Tanecznych. Występy wszystkich grup zostały dostrzeżone przez jury konkursu, które przyznało dziewczynom następujące nagrody
  • W Radziejowicach, w tamtejszym malowniczym zespole pałacowym, obejmującym m.in. nowoczesny pawilon wystawienniczo-konferencyjny, odbyła się w dniach...
  • W ubiegłą sobotę odbyła się szósta edycja koncertu "Różni i równi", który Pałac Młodzieży organizuje przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Nigdy Więcej".
  • 8 listopada 2014 odbył się w Pałacu kolejny Maraton Gier. Przez cały dzień pokaźna grupa uczestników walczyła o laur zwycięstwa. Najwytrwalsi grali od 10.00 do 22.00. Jesienna, szara pogoda sprzyjała...