Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia


Stowarzyszenie "Akademia Dziecięca" zostało założone 02.07.2009 r. KRS 0000331003 z myślą o wspieraniu edukacji dzieci. Prezesem Stowarzyszenia jest p. Beata Klose- Jurczakowska, wieloletni nauczyciel Pałacu Młodzieży. 

Zgodnie ze statutem pomoc ta ma oscylować wokół wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Cele statutowe:
a. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
b. pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa dzieciom,
c. wspomaganie rozwoju dzieci poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń,
d. pozwalanie dzieciom na rozwój zgodnie z jego indywidualnym programem, wyzwalaniem postawy twórczej,
e. wspieranie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
f. wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwojowych,
g. organizacja wypoczynku oraz zorganizowanych form edukacyjno – rekreacyjnych poza siedzibą stowarzyszenia,
h. działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
i. podejmowanie działań na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną
i materialną.

We współpracy z nauczycielami Pałacu Młodzieży w Łodzi prowadzone są zajęcia edukacyjno- artystyczne, przeznaczone dla dzieci
w wieku 3-5 lat. Podstawą treści edukacyjnych są obszary odpowiadające różnym formom aktywności dziecięcej, które stanowią fundamenty programu edukacyjnego, realizowanego w ramach zajęć.

Prowadzone są następujące formy zajęć:
  • Zajęcia integracyjne
  • Zajęcia teatralne
  • Słucham, rozumiem, wyobrażam sobie… zajęcia z tekstem literackim
  • Zajęcia plastyczne
  • Zajęcia muzyczno- rytmiczne
  • Zabawa uczy- nauka bawi
  • Język angielski
Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, w pełni odpowiadają potrzebom środowiska, a oferta i sposób realizacji zajęć w odbiorze rodziców i opiekunów jest na bardzo wysokim poziomie. Stowarzyszenie organizuje również, przy współpracy z Pałacem Młodzieży, tematyczne spotkania integracyjne dla dzieci z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli.