Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczestników eliminacji szkolnych Konkursu wiedzy o filmie i mediach FILMOWE ŁÓDZKIE zakwalifikowanych do etapu rejonowego.

 

Eliminacje rejonowe Konkursu wiedzy o Filmie i mediach FILMOWE ŁODZKIE odbędą się w dniu  14 marca 2018 r. o godzinie 12.00 w sali Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Żeromskiego 115 (budynek C).