Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

4 kwietnia 2017 r. w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Moja rodzina - Moja szkoła – Moje skrzydła”.

Uczestnicy Pracowni Rysunku i Malarstwa: Teresa Break, Oliwia Drabarek, Eliza Gadecka, Nadia Burbo, Aleksandra Szymańska, Weronika Klimaszewska, Dominika Banasiak, Igor Stefaniak, Magdalena Kołodziejczyk, Zuzanna Musialczyk, Rozalia Piechota i Nikola Skucha prezentowali swoje prace zgłoszone do konkursu oraz uczestniczyli w uroczystym wręczeniu dyplomów i nagród.

Zwyciężczynią została Dominika Banasiak, a jej pracę organizatorzy wykorzystali w projekcie plakatu III Wojewódzkiej Konferencji „ Jak pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła. Rodzice czy Szkoła”, której konkurs był częścią. Młodzi twórcy z radością i przejęciem odbierali dyplomy i piękne albumy. Rodzice z dumą fotografowali laureatów i ich prace.


Konferencja i towarzyszący jej konkurs zorganizowane zostały przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży przy wsparciu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Identyfikacja wizualna konferencji została zaprojektowana przez panią Annę Kieraś-Płoszaj z działu Promocji i Imprez Pałacu Młodzieży 


Prace powstały pod opieką pani Małgorzaty Urbaniak-Wawrzyniak w Pracowni Rysunku i Malarstwa.Młodym artystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!