Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

Zadanie Pofolkujmy razem! współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Międzynarodowej wymiany młodzieży zrealizowane zostało w terminie 28.06.- 07.07.2019 r. w Łodzi i w Skierniewicach przez młodych tancerzy – członków Zespołu Pieśni i Tańca POLTEX z Łodzi i  członków gruzińskiego Teatru Tańca GE FOLK z Tibilisi. Obie grupy wzięły udział w IX Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE,  podczas którego wspólnie zrealizowali bogaty program oparty na działaniach poznawczych, artystycznych i wychowawczych. Kontynuacją działań w ramach zadania będzie rewizyta polskiej grupy w Tbilisi w październiku br.

 

Projekt Pofolkujmy razem! jest płaszczyzną nawiązania przez uczestników dialogu międzykulturowego na drodze wspólnych aktywności. Jego realizacja wpływa na wzmocnienie poczucia przywiązania do wartości lokalnych tzw. małych ojczyzn jako integralnego elementu dziedzictwa kulturowego, pozwalającego na identyfikację w czasach globalizacji. Ważnym czynnikiem projektu jest jego wymiar edukacyjny. Dzięki nowym wyzwaniom, doświadczeniom i pracy z innymi twórcami  młodzież wzbogaca swoje umiejętności, rozwija zainteresowania, pogłębia wiedzę historyczną, nabywa nowe kompetencje z zakresu planowania programu wydarzenia, organizacji koncertów, warsztatów, wystaw, promocji w mediach społecznościowych oraz rozwija samodzielność, kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań.

 

Polska i gruzińska młodzież zrealizowała quest poznawczy prowadzący szlakiem miejsc związanych  tematycznie z folklorem miejskim opartym na tradycjach włókienniczych miasta Łodzi, wzięła udział w warsztatach tanecznych, rękodzielniczych, kulinarnych, wieczorze kultury gruzińskiej, przesłuchaniach konkursowych, happeningu pokojowym, instalacji multimedialnej, folkowym korowodzie,  koncertach w przestrzeni miejskiej i wycieczce do Skierniewic, gdzie obie grupy zaprezentowały swój artystyczny dorobek. Młodzież pracowała wolontariacko przygotowując i przyprowadzając gry, zabawy i warsztaty regionalnego rękodzieła podczas festynu dla mieszkańców Łodzi. Wspólne działania wpłynęły na poszerzenie zakresu tolerancji i otwartości na postrzeganie rzeczywistości, pozwoliły na nawiązanie przyjaźni i kontaktów nie tylko na stopie artystycznej, ale także na poznaniu zróżnicowanych realiów i stylów życia, sprowokowały potrzebę wzajemnej komunikacji i wpłynęły znacząco na motywację do nauki języków obcych.