Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia


  SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2019  

Bilans - zobacz

Zestawienie zmian w funduszu  jednostki zobacz

Rachunek Zysków i Strat - zobacz

Informacja dodatkowa zobacz


  SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018  

Bilans - zobacz

Fundusz jednostki - zobacz

Rachunek Zysków i Strat - zobacz