Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia
ZAPYTANIA OFERTOWE 2021

 
  • Przedmiot zamówienia: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi.
    - Opis warunków zamówienia  - zobacz
    - Formularz ofert - pobierz