Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia
 Centralny Gabinet Edukacji Filmowej

działa w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi od 1985 r. Gabinet został powołany na mocy porozumienia Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Ministerstwa Oświaty. Większość projektów Gabinetu z założenia łączy treści edukacyjne i wychowawcze z wiedzą o sztuce, kulturze i działaniami artystycznymi. CGEF jest jedyną placówką tego typu w kraju.


Od początku istnienia głównym celem CGEF było przybliżanie zagadnień związanych z edukacją o mediach audiowizualnych dzieciom, młodzieży, a także pracownikom instytucji oświaty i kultury, którzy prowadzą zajęcia o tej tematyce.


Gabinet prowadzi działalność ogólnopolską, współpracuje z wieloma partnerami m.in. Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Filmoteką Narodową, Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Kinematografii, Muzeum Fabryki, Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Kinem-Galerią Charlie.


Pod egidą Gabinetu ukazało się wiele publikacji na temat edukacji medialnej przydatnych w praktyce szkolnej, m.in. 7 tomików publikacji „Zoom – kino w zbliżeniu”, poradnik dla edukatorów „Edukacja filmowa na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych”, „25 lat konferencji filmoznawczych w Borkach/Radziejowicach”, „Filmowe fale historii” – publikacja poświęcona filmom historycznym. Gabinet współprowadzi popularny portal dla edukatorów i kinomanów www.edukacjafilmowa.pl
W 2010 r. CGEF otrzymał certyfikat Organizacji Innowacyjnej.


W 2012 r. pracownicy CGEF otrzymali najważniejsze w Polsce wyróżnienie – nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Edukacja filmowa młodego widza, a w 2015 r. nagrody dyrektora PISF za wkład w rozwój edukacji filmowej w Polsce.


CGEF został także wyróżniony nagrodą Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych za wieloletnią współpracę, która przyczynia się do uspójnienia działalności edukacyjnej kin studyjnych i placówek oświatowych.


Konsultantami projektów prowadzonych przez Gabinet są filmoznawca, prof. UŁ dr hab. Piotr Sitarski (kierownik Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego), Sławomir Kalwinek – reżyser filmowy i wykładowca PWSFTviT w Łodzi i Danuta Górecka (metodyczka nauczania, kierowniczka pracowni humanistycznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego).