Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

Centralny Gabinet Edukacji Filmowej

 

działa w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi od 1985 r. Gabinet został powołany na mocy porozumienia Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Ministerstwa Oświaty. Większość projektów Gabinetu z założenia łączy treści edukacyjne i wychowawcze z wiedzą o sztuce, kulturze i działaniami artystycznymi. CGEF jest jedyną placówką tego typu w kraju.

 

Od początku istnienia głównym celem CGEF było przybliżanie zagadnień związanych z edukacją o mediach audiowizualnych dzieciom, młodzieży, a także pracownikom instytucji oświaty i kultury, którzy prowadzą zajęcia o tej tematyce.

 

W ramach działalności ogólnopolskiej, Gabinet współpracuje z wieloma instytucjami, m.in. Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, Siecią Kin Studyjnych i Lokalnych, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, Katedrą Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Kinematografii, Muzeum Fabryki, Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Kinem-Galerią Charlie.

 

Pod egidą Gabinetu ukazało się wiele publikacji na temat edukacji medialnej przydatnych w praktyce szkolnej, m.in. 10 tomów publikacji o profilu edukacyjnym i metodycznym „Zoom – kino w zbliżeniu”, poradnik dla edukatorów „Edukacja filmowa na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych”, „25 lat konferencji filmoznawczych w Borkach/Radziejowicach”, „Filmowe fale historii” i „Warszawskie fale historii” – publikacje poświęcona filmom historycznym. Gabinet współprowadzi popularny wortal dla edukatorów i kinomanów: www.edukacjafilmowa.pl.W 2010 r. CGEF otrzymał certyfikat Organizacji Innowacyjnej.

 

W 2012 r. pracownicy CGEF otrzymali najważniejsze w Polsce wyróżnienie – nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Edukacja filmowa młodego widza, a w 2015 r. nagrody dyrektora PISF za wkład w rozwój edukacji filmowej w Polsce.

 

CGEF został także wyróżniony nagrodą Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych za wieloletnią współpracę, która przyczynia się do uspójnienia działalności edukacyjnej kin studyjnych i placówek oświatowych.

 

Konsultantami projektów prowadzonych przez Gabinet są filmoznawca, prof. UŁ dr hab. Piotr Sitarski (kierownik Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego), Sławomir Kalwinek – reżyser filmowy i wykładowca PWSFTviT w Łodzi i Danuta Górecka (metodyczka nauczania, kierowniczka pracowni humanistycznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego).