Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia 

ANNA KOŁODZIEJCZAK

Absolwentka kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawczą, edytorstwa tekstów literackich oraz zarządzania kulturą na Uniwersytecie Łódzkim. Nauczycielka, animatorka kultury filmowej. Ma na swoim koncie wiele publikacji dotyczących edukacji filmowej. Redaktorka portalu EdukacjaFilmowa.pl oraz licznych publikacji książkowych. Współzałożycielka Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „Venae Artis”, Aktywny Obywatel UMŁ, współautorka i współrealizatorka ponad 90 projektów kulturalnych, edukacyjnych i sportowych.

 


DOROTA GOŁĘBIOWSKA 

Absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim, nauczycielka dyplomowana z wieloletnim stażem pracy z młodzieżą. Autorka opracowań i scenariuszy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, dotyczących wykorzystania filmu w edukacji i wychowaniu. Współautorka i współrealizatorka wielu projektów edukacyjnych i kulturalnych oraz współorganizatorka różnych form doskonalenia nauczycieli w zakresie wiedzy o filmie oraz jego wykorzystania w dydaktyce i wychowaniu. Współredaktorka publikacji wydawanych przez CGEF. Certyfikowana trenerka Filmoteki Szkolnej z doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli.

 

 

JADWIGA MOSTOWSKA

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka kulturoznawstwa o specjalności filmoznawczej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się edukacją kulturalną. Autorka artykułów z dziedziny filmoznawstwa oraz opracowań służących edukacji filmowej młodego widza, a także realizatorka projektów edukacyjno-kulturalnych. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015), twórczyni publikacji dedykowanej edukacji filmowej dzieci pt. „Elementarz młodego kinomana” (dostępnej na: edukacjafilmowa.pl).

JOLANTA PROSZAK 

Fotograf dyplomowany ze specjalnością fotografia ogólna. Absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki. Od wielu lat jest aktywnym członkiem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, z którym współorganizowała konkurs fotograficzny "Zabytki Łodzi". Od 2000 roku organizuje konkurs fotograficzny im. Jana Bułhaka pt.: "Pejzaże wokół mojego miasta".


Prowadzi zajęcia fotograficzne przygotowujące uczestników do egzaminów do szkół oraz na uczelnie artystyczne. Współpracuje z różnymi instytucjami w zakresie propagowania sztuki fotograficznej, jak również wiedzy o regionie łódzkim. Od wielu lat wraz z młodzieżą bierze udział w projektach o zasięgu lokalnym, a także międzynarodowym, które odbywają się na Ukrainie oraz na Białorusi.


W Pałacu Młodzieży prowadzi zajęcia z fotografii analogowej oraz cyfrowej. Wprowadza techniki dające szerokie spektrum przenikania się możliwości, jakie są dostępne w fotografii. Prowadzi także galerię fotograficzną „Klatka po klatce", w której prezentowane są zdjęcia uczestników pracowni fotograficznej.

 

AGNIESZKA CHRUDZIMSKA

Nauczyciel dyplomowany, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych z zakresu historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Wieloletnia jurorka konkursów recytatorskich o zasięgu łódzkim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Autorka tomiku poezji oraz artykułów podróżniczych i publikacji pedagogicznych.


W pracy zawodowej w pierwszej kolejności zwraca uwagę na emocje dzieci i młodzieży, kieruje się empatią oraz indywidualnym podejściem do każdego wychowanka. Ogromną wagę przywiązuje do kultury języka polskiego.


W Pałacu Młodzieży realizuje program, którego główną ideą jest stworzenie Łódzkiej Młodzieżowej Telewizji (ŁMTV), otwarcie dzieci i ludzi młodych na nowe zainteresowania związane z produkcją programów telewizji internetowej, a także zaoferowanie im możliwości realizowania pasji dziennikarskich.


MAŁGORZATA KRAKOWIAK

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach: pedagogika oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej. Specjalizuje się w edukacji metodami aktywnymi oraz w organizowaniu czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


Jako nauczyciel Pałacu Młodzieży im J. Tuwima w Łodzi prowadzi zajęcia z zakresu edukacji międzykulturowej, realizując program „Cudze chwalicie swojego nie znacie” poświęcony staropolskim tradycjom. Obecnie  jest również pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, tworząc i realizując projekty artystyczno-edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży. Posiada praktyczne umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą ze świetlic środowiskowych oraz z uczniami z niepełnosprawnością.