Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

Konkurs „WoW! Web!” 2019
Konkurs na stronę internetową „WoW! Web!” 2019 skierowany jest do uczestników pałacowych zajęć Młodzi Programiści.

Do głównych jego celów należą: rozwijanie wiedzy i umiejętności dotyczących technologii tworzenia stron internetowych, pogłębianie zainteresowań grafiką komputerową oraz ogólnie pojętą estetyką oraz poszerzanie wiedzy dotyczącej gromadzenia informacji na wybrany przez siebie temat z różnych źródeł z zachowaniem poszanowania praw autorskich.

 

Konkurs ma za zadanie zaprezentować możliwości twórcze młodych programistów i wykorzystać poznaną na zajęciach wiedzę  dotyczącą technologii webowych w praktyce. Zadaniem każdego uczestnika  jest napisanie strony internetowej na dowolny temat przy wykorzystaniu języków: HTML, CSS oraz JavaScript. Prace zostaną ocenione w kat. SP 1-3, SP 4-6, SP 7-8 przez innych uczestników zajęć.

 

Zapraszamy !!

 

Więcej informacji dotyczących konkursu znajdziesz w Regulaminie <<zobacz tutaj>>