Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

KARKONOSKI TYGIEL KULTUROWYKARKONOSKI TYGIEL KULTUROWY jest działaniem wzmacniającym lokalną tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym, a także formą upamiętnienia i przybliżenia polskiego dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców Gminy Podgórzyn.

Założenia projektu uwzględniają specyfikę społeczności o zróżnicowanych korzeniach kulturowych zamieszkującej te tereny. Na zróżnicowaną strukturę narodowościową Gminy Podgórzyn składają się różne grupy: Niemcy, autochtoni, przesiedleńcy z Kresów, Polski centralnej, Ukraińcy i Białorusini wysiedleni podczas Akcji Wisła, repatrianci z wielu krajów. Od 1945 roku na tych ziemiach trwa proces kształtowania tożsamości narodowej, który umożliwia członkom wcześniej odrębnych grup na postrzeganie siebie w perspektywie większej, wspólnecałości i tożsamości.

 

Za sprawą kostiumów, tańców, obyczajów, muzyki, fotografii i obrazu filmowego nawiążemy do bogactwa i różnorodności złożonej kultury i tradycji ludowych, która stanowi istotne spoiwo dla kształtowania tożsamości narodowej.

 


Realizatorem projektu jest: Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO


*****


Partnerami projektu są: Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, Gmina Podgórzyn, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie, Młodzieżowy Ośrodek Karkonoski w Przesiece.


*****

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury   

*****

Wszystkie aktualności związane z  projektem znajdziecie na stronie Fb wydarzenia <<TUTAJ>>