Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

Dyrekcja:

ADAM KOCHER - Dyrektor

SYLWIA DĘBSKA - Wicedyrektor

MARIA WOŹNIAK - Wicedyrektor

 


Kontakt:

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi

al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego nr 86, 94-050 Łódź

tel. 0 42-688-52-15, fax 0 42-689-93-51


Sekretariat/Dyrekcja: 0 42-686-34-45 

e-mail: sekretariat@palacmlodziezy.lodz.pl