Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

Dział Projektów, funkcjonujący w Pałacu Młodzieży od października 2010 r., zajmuje się rozpoznawaniem możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania Pałacu, aplikowaniem o w/w środki, opracowywaniem koncepcji oraz koordynacją wybranych projektów.