Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

RYSZARD KRUSZYŃSKI


Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi. Nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym, ze specjalnością muzyczną nauka gry na fortepianie, akordeonie i instrumentach klawiszowych elektronicznych, posiada także  doświadczenie w prowadzeniu chórów i zespołów instrumentalnych. W swoim dorobku ma  liczne opracowania muzyczne na zespoły wokalne i instrumentalne.

Długoletni pracownik  Pałacu Młodzieży w Łodzi, gdzie prowadzi zajęcia i warsztaty muzyczne dla uczestników w różnym wieku, od 6 do 65 lat. Prowadzone  przez nauczyciela zajęcia obejmują  naukę gry techniką keyboardową, fortepianową w różnych stylach muzycznych. Na zajęciach panuje miła i przyjazna atmosfera, a prowadzący posiada wysoką umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą. Dodatkowo udziela się jako juror w wielu przeglądach i konkursach muzycznych.

 

Nagrody: 

2002 r. - Odznaka Ministra Kultury -  Zasłużony Działacz Kultury.

2012 r. - Odznaka honorowa Ministra Kultury – Zasłużony dla Kultury Polskiej.
MARTA KRÓL

 

Nauczyciel gitary klasycznej i akustycznej z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. Wiedzę i umiejętności zdobyła w Państwowej Szkole Muzycznej w klasie gitary i na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk o Wychowaniu specjalizacja edukacja artystyczna. Priorytetowo traktuje dobro ucznia i odpowiedzialność za jego edukacyjny rozwój muzyczny, na jej zajęciach panuje miła i twórcza atmosfera, a najmłodsi amatorzy muzyki są wspierani i  motywowani do rozwoju.

Prowadzone przez nauczycielkę zajęcia obejmują  naukę gry akordowej, tabulatury, notacji muzycznej, różnych stylów oraz technik gry, a także naukę piosenek ogniskowych, żeglarskich, muzyki klasycznej i rozrywkowej.
DOROTA ROLLOVÁ


Nauczyciel muzyki, magister sztuki. Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi. Studia ukończyła z wyróżnieniem na Wydziale Kompozycji, Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki. Od lat związana z Pałacem Młodzieży, prowadzi zajęcia i warsztaty muzyczne dla uczestników w różnym wieku, od 5 do 55 lat. 

Obecnie prowadzi: warsztaty i imprezy okolicznościowe dla dzieci, warsztaty muzyczne dla zespołów rockowych, zajęcia muzyczne dla zespołów wokalno – instrumentalnych w różnych stylach muzycznych (rock, folk metal, poezja śpiewana, jazz i blues) –  oraz zajęcia wokalne w Zespole Pieśni i Tańca POLTEX.

Aktywnie realizuje się organizacyjnie: tworzy i współrealizuje widowiska teatralno – muzyczne, koncerty, przeglądy muzyczne oraz festiwale, dodatkowo udziela się jako juror w wielu przeglądach i konkursach muzycznych.

Wcześniejsza działalność: artysta chóru Państwowej Filharmonii w Łodzi, kierownik Oświatowej Placówki Muzycznej Tonika (nauka gry na instrumentach klawiszowych), koordynator Działu Promocji i Organizacji Imprez w Pałacu Młodzieży w Łodzi, trener wokalny w ZPiT HARNAM.