Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

JUSTYNA ŻURAW


Nauczyciel dyplomowany, absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych: „Tłumaczenie dokumentów Unii Europejskiej z języka angielskiego na język polski”. Podczas studiów ukończyła blok zajęć specjalistycznych „Uczenie języka angielskiego poprzez teatr”. Z Pałacem Młodzieży związana jest od ponad 10 lat, jako lektor współpracowała również z English Language Centre oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Jest koordynatorem działu poznawczego. W roku 2015/2016 została uhonorowana statuetką „Kreatywny roku” w dziedzinie Innowacje. W swojej pracy przykłada dużą wagę do wszechstronnego rozwoju uczestnika zgodnie z teorią inteligencji wielorakich Gardnera, ważnym elementem zajęć są gry i zabawy dydaktyczne. 
MARINA STAŃ


Nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego i języka angielskiego, native speaker języka rosyjskiego i białoruskiego, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Mińsku.

Przez 18 lat pracowałam jako nauczyciel w szkole średniej w Mińsku na Białorusi. Od 2011 r. jest związana z Pałacem Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi jako nauczyciel języka rosyjskiego w Dziale Poznawczym. W nauczaniu języka rosyjskiego szczególną uwagę zwraca na kulturę języka i jego użyteczność w codziennym życiu. Stara się, żeby zajęcia były ciekawe i dynamiczne, stosując interaktywne metody i środki nauczania.

W wolnych chwilach dubbinguje treści w języku rosyjskim (film i audio), tłumaczy (język rosyjski ogólny, techniczny, artystyczny).

MAŁGORZATA MATECKA

Absolwentka filologii polskiej (Katolicki Uniwersytet Lubelski), ukończyła również studia podyplomowe z zakresu etyka i filozofia (Uniwersytet Łódzki) oraz wiedza o kulturze (AHE w Łodzi).Za swoją działalność edukacyjno-wychowawczą otrzymała Nagrodę im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”.  Nagroda „przyznawana jest wyjątkowym nauczycielom  i nauczycielkom, którzy w codziennej pracy z młodymi ludźmi kierują się wartościami, którym całe życie była wierna Irena Sendlerowa. Uczą cywilnej odwagi, szacunku, odpowiedzialności i troski o drugiego człowieka. Sami działają – w szkole i poza jej murami  – i inspirują innych do działania.”  Kapituła Nagrody za szczególnie ważne uznała takie działania jak: organizacja Koncertu Różni i Równi  Konkursu Literackiego Młodzież pamięta, warsztaty dla młodzieży oraz dorosłych z zakresu edukacji dla tolerancji oraz stworzenie Akademii tolerancji, w ramach której kształci dzieci i młodzież w duchu poszanowania dla drugiego człowieka; przeciwdziała wykluczeniu ze względu na pochodzenie, status społeczny, płeć, wiek, niepełnosprawność itp. Od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem „Nigdy Więcej”, prowadząc między innymi kursy i szkolenia dla nauczycieli i wychowawców. Posiada uprawnienia egzaminatora (matura z języka polskiego) Centralnej komisji Egzaminacyjnej. Publikowała poezje  własne, między innymi w tomie „Sen” oraz almanachu poetyckim „Łódzka melancholia”.


MAREK BUŁA


Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu informatyki na Uniwersytecie Łódzkim. Pracuje zawodowo w branży telekomunikacyjnej w charakterze informatyka. Swoje doświadczenia i pasje dzieli z młodzieżą, prowadząc zajęcia informatyczne i wynalazcze w Pałacu Młodzieży.

Największym osiągnięciem zawodowym nauczyciela jest zaszczepienie w młodych ludziach pasji do informatyki i komputerów, a szczególnie do programowania i majsterkowania.

SYLWIA DĘBSKA