Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

REGULAMIN WYSYŁKI NEWSLETTERA
W PAŁACU MŁODZIEŻY IM. J. TUWIMA W ŁODZI

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera tworzonego i wysyłanego przez Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi. Wysyłka newslettera odbywa się w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204, z późn. zm.)

2. Newsletter jest wysyłany drogą elektroniczną na podany przez subskrybenta adres e-mail i zawiera informacje związane z aktualną działalnością Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi – w tym informacje o bieżących wydarzeniach dla dzieci i młodzieży, zapowiedzi i aktualności dotyczące festiwali oraz spotkań edukacyjno-kulturalnych itd.

3. Otrzymywanie newslettera jest bezpłatne, newsletter wysyłany jest raz w miesiącu.

4. Aby otrzymywać newslettera, należy podać swój adres e-mail poprzez wysłanie wiadomości na adres promocja@palacmlodziezy.lodz.pl, wpisując w tytule maila „NEWSLETTER – ZAPISY”, bądź wpisując się osobiście na specjalną listę (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) dostępną w recepcji Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi.

5. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może dokonać zmiany adresu mailowego, wysyłając wiadomość na adres promocja@palacmlodziezy.lodz.pl, wpisując w tytule maila „NEWSLETTER – ZMIANA”.

6. Zarejestrowany użytkownik ma prawo do rezygnacji z subskrypcji newslettera, w tym celu należy wysłać wiadomość na adres promocja@palacmlodziezy.lodz.pl, wpisując w tytule maila „NEWSLETTER – REZYGNACJA”.

7. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newslettera.

8. Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi nie udostępnia adresów subskrybentów osobom trzecim.

9. Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu oraz częstotliwości wysyłania wiadomości w zależności od ilości wydarzeń w danym miesiącu.