Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

Statut Pałacu Młodzieży imienia Juliana Tuwima w Łodzi opracowany został na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 oraz z 2015 r. poz.357) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku.

 

Statut został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 24 maja 2010 roku i z tym dniem wszedł w życie. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2015 r. nowelizacja Statutu obowiązuje od dnia 1 września 2015 r.

 

STATUTzobacz