Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia
 

ALDONA ZAWIŚLAK

 

Nauczyciel dyplomowany, od początku kariery zawodowej (tj. od 1981r.) związana z Pałacem Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi. Specjalizuje się w kształceniu wokalnym, obejmującym emisję głosu, intonację, naukę poprawnej dykcji, interpretację piosenki oraz teorię muzyki.

Od września 2000 r. do sierpnia 2016 r.– pełniła funkcję kierownika Harcerskiego Zespołu Artystycznego „Krajki”, odpowiedzialna była jednocześnie za rozwój wokalny wszystkich uczestniczek Zespołu; od września 2016r. prowadzi Studio Piosenki Pałacu Młodzieży.

Współpracowała z Kuratorium Oświaty w Łodzi, Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Łodzi, Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w Łodzi w zakresie pozyskiwania dofinansowań na wyjazdy wypoczynkowo-warsztatowe dzieci, koncerty, wyjazdy zagraniczne Zespołu.

Współorganizowała i przygotowywała dzieci do udziału w zagranicznych koncertach, festiwalach: Niemcy – trzykrotnie Białoruś - dwukrotnie, Francja, Ukraina. Inicjowała, organizowała i współrealizowała koncerty jubileuszowe Krajek: 25. 30. 35. i 40-lecia – na profesjonalnych scenach teatralnych Łodzi (Teatr Wielki, Teatr Muzyczny, Teatr Jaracza).

Stale organizuje i reżyseruje koncerty, współpracuje z autorami tekstów i muzyki, instytucjami, z organizacjami pozarządowymi, firmami, placówkami artystycznymi, realizuje nagrania studyjne piosenek znajdujących się w repertuarze uczestników zajęć wokalnych Pałacu Młodzieży, organizuje wyjazdy i wyjścia na spektakle muzyczno-taneczne w Łodzi i innych miastach Polski.

Za swoją pracę zawodową została uhonorowana nagrodami - państwowymi, resortowym i wewnętrznymi: dwukrotnie przyznana Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, odznaka – Zasłużony dla Kultury Polskiej z okazji 30-lecia Harcerskiego Zespołu Artystycznego „Krajki”, Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego za całokształt działań i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, Nagroda Kuratora Oświaty w Łodzi, odznaka „Przyjaciel Dziecka", Krajkowa Odznaka Jubileuszowa i tytuł Honorowego Przyjaciela Harcerskiego Zespołu Artystycznego „Krajki", wielokrotnie przyznawana nagroda Dyrektora Pałacu Młodzieży za zaangażowanie w pracy, sumienność i osiągnięcia uczestników Pałacu Młodzieży, tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Artystycznego „Krajki”.

Posiada biegłą znajomość języka niemieckiego i jest otwarta na nowe wyzwania zawodowe.


MAGDALENA SZYMAŃSKA 

Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi oraz Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Nauk o Wychowaniu, w zakresie Edukacji Artystycznej. Ukończyła także podyplomowe studia logopedyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest również stypendystką i absolwentką  Conservatorio di Musica San Pietro a Majella w Neapolu, w klasie kameralnej prof. Antonio Florio (specjalność - muzyka dawna).
Od kilku lat kieruje Chórem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu, Chórem Żydowskim „Clil” oraz Towarzystwem Śpiewaczym im. S. Moniuszki w Łodzi. Jest także członkiem kameralnego chóru Vivid Singers.
Jako chórzystka współpracuje również z Chórem Filharmonii Łódzkiej.


ANNA SZOSZKIEWICZ


Śpiewaczka – sopran, jest absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Debiutowała na deskach Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Brała udział w licznych mistrzowskich kursach wokalnych prowadzonych m.in. przez: prof. Ch. Hampe, prof. Ch. Elssnera oraz prof. H. Łazarską. W swoim repertuarze posiada pieśni, partie operowe, oraz dzieła kantatowo-oratoryjne. Ma na swym koncie nagranie Missa Brevis F-dur KV 192 W.A. Mozarta z Radiową Filharmonią New Art.

Występuje w rożnych projektach wokalno-aktorskich, m.in. zagrała główną rolę w spektaklu „Alicja w krainie czarów” (2013 r.) w reżyserii Sylwii Maszewskiej, co zaowocowało zaproszeniem do programu TVP 3 Łódź. Pracowała w Filharmoni Narodowej w Warszawie, Łódzkim Domu Kultury w Łodzi. Obecnie pełni funkcje pedagoga śpiewu w Pałacu Młodzieży w Łodzi, a od września 2016 prowadzi zajęcia wokalne w H.Z.A. Krajki jak również pełni funkcje kierownika zespołu.
BEATA KLOSE-JURCZAKOWSKA