Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia


ŻANETTA WALKUS

Muzyk, instruktor rytmiki i tańca, wokalistka, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach. Od 11 lat związana z Harcerskim Zespołem Artystycznym KRAJKI, w którym prowadzi zajęcia rytmiki, tańca i śpiewu. W grupach najmłodszych zespołu prowadzi zajęcia rytmiki i tańca, a w grupach najstarszych współprowadzi zajęcia wokalne. Przygotowuje zespół do występów na koncertach, konkursach, festiwalach zarówno na scenach w kraju jak i za granicą.  Dba o rozwój własny i uczestników, wielokrotnie uczestniczyła w wielu warsztatach tanecznych, m.in. w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

Od września 2015 roku pełni funkcję wicedyrektora Pałacu Młodzieży w Łodzi.MARTYNA JAGODYŃSKA


Tancerka, pedagog tańca, choreografka, wokalistka. Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi (specjalność choreografia i techniki tańca), Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku kulturoznawstwo (specjalność promocja sztuki) oraz Studium Animacji Kultury w Kaliszu (na specjalizacji taniec współczesny). Stypendystka Alternatywnej Akademii Tańca 2013 – stypendium przyznane przez Art Stations Fundation w Poznaniu. Doświadczenie taneczne zdobywała w Ełckim Teatrze Tańca, w warszawskim zespole  „Dystans” (obecnie „Mufmi Teatr Tańca”), w kaliskim zespole „Studnia”, jako stażystka w Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu, w zespole tańca współczesnego „Pracownia Fizyczna" w Łodzi oraz biorąc udział w licznych warsztatach, coachingach, przedstawieniach, performancach, projektach tanecznych i społeczno-tanecznych. Współpracowała z Teatrem Nowym w Poznaniu oraz Teatrem Pinokio w Łodzi. Jej spektakl „człowiek³=∞” prezentowany był m.in. na festiwalu Strefa Kontaktu w Kaliszu. W swojej twórczości wykorzystuje pracę w procesie, kreowanie ruchowych aspektów postaci, łączenie ruchu z głosem, improwizację i kontact-improwizację, świadomość psychiczną i fizyczną oraz elementy ruchu tańca ulicznego.RADOSŁAW KLIMECKI


Tancerz, pedagog, choreograf. Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi ze specjalizacją choreografia i techniki tańca.  Przez wiele lat związany z turniejową formą tańca towarzyskiego. Obecnie zajmuje się takimi dziedzinami jak: taniec współczesny, techniki ruchu, kontakt improwizacja. Prowadzi warsztaty, sędziuje na przeglądach tanecznych i tworzy choreografie na terenie całego kraju. Jako tancerz współpracował z Teatrem V6, Teatrem Muzycznym w Łodzi oraz grupą Pracownia Fizyczna. Od 10 lat jest choreografem Harcerskiego Zespołu Artystycznego Krajki.KATARZYNA MATUSIAK

 

Tancerka, pedagog, choreograf. Absolwentka Akademii Muzycznej na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ze specjalizacją choreografia i techniki tańca; mgr filologii polskiej; absolwentka Studium Pedagogicznego. Szkoliła instruktorów klubów fitness na instruktorów tańca, biorąc udział w projekcie unijnym dotyczącym techniki tańca współczesnego. Współpracuje z wieloma łódzkimi szkołami tańca oraz z fitness klubem Level. Specjalizuje się w takich technikach, jak: taniec współczesny, modern, techniki solowe dla pań, nieobce jej są formy takie, jak: hip hop, house, jazz, kontakt-improwizacja, które wciąż doskonali, biorąc udział w warsztatach prowadzonych przez polskich i zagranicznych choreografów. Prowadzi warsztaty na terenie całej Polski oraz sędziuje na zawodach tanecznych. W Pałacu Młodzieży utworzyła i prowadzi Zespół Tańca Nowoczesnego „Tu i Teraz”, którego jest również choreografką.MAŁGORZATA KASIŃSKA


Dyplomowana Instruktorka Tańca po 2- letnim Instruktorskim Kursie Kwalifikacyjnym - specjalność formy uliczne w Bydgoszczy. Absolwentka łódzkiej AHE oraz UŁ na kierunku Pedagogika. Wykładowca na 2-letnim Kursie Instruktorskim z zakresu Tańca Nowoczesnego, o specjalizacji formy uliczne w Poznaniu.

Członkini GrUpy SKłaD. Założyciel formacji Beyond Limitz, która w bieżącym roku zdobyła nagrodę Grand Prix na marcowych zawodach Dancehall or Die.

Poprzez swoje merytoryczne przygotowanie realizuje nie tylko taniec, ale edukację przez taniec, co pozwala jej na osiąganie wszystkich wychowawczych i merytorycznych celów edukacji tanecznejJej zainteresowania skupiają się wokół form ulicznych, lecz swoje horyzonty stara się nadal poszerzać.

Zaczynała od Hip-Hopu, a obecnie specjalizuje się w Dancehall. W roku 2015 szkoliła się na Jamajce! 

Stałe dokształcanie się u polskich jak i zagranicznych instruktorów pozwala jej, na ciągłe zaskakiwanie uczestników swych zajęć. Na zajęciach w pierwszej kolejności, realizuje podstawowe założenia danego stylu, czyli social dances i technikę. W realizowanej na zajęciach choreografii zwraca uwagę by była ona zawsze zbudowana na emocji, która ściśle wiąże się z daną muzyką.

Na swoje zajęcia zaprasza wszystkich lubiących mocną muzykę i dynamiczne choreografie, ale również solidną wiedzę.DARIUSZ NAWROCKI

Dyplomowany Instruktor Tańca, Choreograf, wielokrotny Mistrz Polski w Tańcach Polskich. Sędzia Tańców Narodowych PS CIOFF, Członek IOV, Regionalista – znawca regionu łowickiego, sieradzkiego, opoczyńskiego. Wykładowca Instruktorskich Kursów Kwalifikacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Ośrodków Wojewódzkich m. in w Krakowie, Warszawie, Łodzi. Przewodniczący Koła Instruktorów Tańca Województwa Łódzkiego, Członek Honorowy Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Wychowanek – Tancerz ZTL „Lokator” w Łodzi (1965-1977), Wychowanek – Tancerz ZPiT Politechniki Łódzkiej 1972-1976, Tancerz – Solista - Chórzysta Wojskowego Zespołu Estradowego „Elektrony” POW (1980-1981), Tancerz – Solista – Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Włókniarzy „POLTEX” (1976-1991). Od 1990 roku Kierownik Artystyczny, Menager, Choreograf Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Włókniarzy „POLTEX”.
IWONA BRZEZIŃSKA

 

Absolwentka kierunku etnologia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła specjalistyczne kursy Instruktora Tańca z dziedziny tańca ludowego (certyfikat wydany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz  Instruktora Dyscypliny Sportu z dziedziny taniec sportowy wydany przez Ministra Sportu i Turystyki.

Wieloletnia instruktorka i choreograf w Zespole Pieśni i Tańca Poltex. Dwukrotna Mistrzyni Polski i dwukrotna zdobywczyni Pucharu Polski w Tańcu Narodowym w formie Towarzyskiej.

Odznaczona w 2011 Honorową odznaką " Zasłużony dla Kultury Polskiej ".