Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia


ŻANETTA WALKUS

Muzyk, instruktor rytmiki i tańca, wokalistka, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach. Od 11 lat związana z Harcerskim Zespołem Artystycznym KRAJKI, w którym prowadzi zajęcia rytmiki, tańca i śpiewu. W grupach najmłodszych zespołu prowadzi zajęcia rytmiki i tańca, a w grupach najstarszych współprowadzi zajęcia wokalne. Przygotowuje zespół do występów na koncertach, konkursach, festiwalach zarówno na scenach w kraju jak i za granicą.  Dba o rozwój własny i uczestników, wielokrotnie uczestniczyła w wielu warsztatach tanecznych, m.in. w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

Od września 2015 roku pełni funkcję wicedyrektora Pałacu Młodzieży w Łodzi.MARTYNA JAGODYŃSKA


Tancerka, pedagog tańca, choreografka, wokalistka. Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi (specjalność choreografia i techniki tańca), Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku kulturoznawstwo (specjalność promocja sztuki) oraz Studium Animacji Kultury w Kaliszu (na specjalizacji taniec współczesny). Stypendystka Alternatywnej Akademii Tańca 2013 – stypendium przyznane przez Art Stations Fundation w Poznaniu. Doświadczenie taneczne zdobywała w Ełckim Teatrze Tańca, w warszawskim zespole  „Dystans” (obecnie „Mufmi Teatr Tańca”), w kaliskim zespole „Studnia”, jako stażystka w Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu, w zespole tańca współczesnego „Pracownia Fizyczna" w Łodzi oraz biorąc udział w licznych warsztatach, coachingach, przedstawieniach, performancach, projektach tanecznych i społeczno-tanecznych. Współpracowała z Teatrem Nowym w Poznaniu oraz Teatrem Pinokio w Łodzi. Jej spektakl „człowiek³=∞” prezentowany był m.in. na festiwalu Strefa Kontaktu w Kaliszu. W swojej twórczości wykorzystuje pracę w procesie, kreowanie ruchowych aspektów postaci, łączenie ruchu z głosem, improwizację i kontact-improwizację, świadomość psychiczną i fizyczną oraz elementy ruchu tańca ulicznego.RADOSŁAW KLIMECKI


Tancerz, pedagog, choreograf. Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi ze specjalizacją choreografia i techniki tańca.  Przez wiele lat związany z turniejową formą tańca towarzyskiego. Obecnie zajmuje się takimi dziedzinami jak: taniec współczesny, techniki ruchu, kontakt improwizacja. Prowadzi warsztaty, sędziuje na przeglądach tanecznych i tworzy choreografie na terenie całego kraju. Jako tancerz współpracował z Teatrem V6, Teatrem Muzycznym w Łodzi oraz grupą Pracownia Fizyczna. Od 10 lat jest choreografem Harcerskiego Zespołu Artystycznego Krajki.
KATARZYNA MATUSIAK

 

Tancerka, pedagog, choreograf. Absolwentka Akademii Muzycznej na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ze specjalizacją choreografia i techniki tańca; mgr filologii polskiej; absolwentka Studium Pedagogicznego. Szkoliła instruktorów klubów fitness na instruktorów tańca, biorąc udział w projekcie unijnym dotyczącym techniki tańca współczesnego. Współpracuje z wieloma łódzkimi szkołami tańca oraz z fitness klubem Level. Specjalizuje się w takich technikach, jak: taniec współczesny, modern, techniki solowe dla pań, nieobce jej są formy takie, jak: hip hop, house, jazz, kontakt-improwizacja, które wciąż doskonali, biorąc udział w warsztatach prowadzonych przez polskich i zagranicznych choreografów. Prowadzi warsztaty na terenie całej Polski oraz sędziuje na zawodach tanecznych. W Pałacu Młodzieży utworzyła i prowadzi Zespół Tańca Nowoczesnego „Tu i Teraz”, którego jest również choreografką.DARIUSZ NAWROCKI

Dyplomowany Instruktor Tańca, Choreograf, wielokrotny Mistrz Polski w Tańcach Polskich. Sędzia Tańców Narodowych PS CIOFF, Członek IOV, Regionalista – znawca regionu łowickiego, sieradzkiego, opoczyńskiego. Wykładowca Instruktorskich Kursów Kwalifikacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Ośrodków Wojewódzkich m. in w Krakowie, Warszawie, Łodzi. Przewodniczący Koła Instruktorów Tańca Województwa Łódzkiego, Członek Honorowy Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Wychowanek – Tancerz ZTL „Lokator” w Łodzi (1965-1977), Wychowanek – Tancerz ZPiT Politechniki Łódzkiej 1972-1976, Tancerz – Solista - Chórzysta Wojskowego Zespołu Estradowego „Elektrony” POW (1980-1981), Tancerz – Solista – Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Włókniarzy „POLTEX” (1976-1991). Od 1990 roku Kierownik Artystyczny, Menager, Choreograf Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Włókniarzy „POLTEX”.
IWONA BRZEZIŃSKA

 

Absolwentka kierunku etnologia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła specjalistyczne kursy Instruktora Tańca z dziedziny tańca ludowego (certyfikat wydany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz  Instruktora Dyscypliny Sportu z dziedziny taniec sportowy wydany przez Ministra Sportu i Turystyki.

Wieloletnia instruktorka i choreograf w Zespole Pieśni i Tańca Poltex. Dwukrotna Mistrzyni Polski i dwukrotna zdobywczyni Pucharu Polski w Tańcu Narodowym w formie Towarzyskiej.

Odznaczona w 2011 Honorową odznaką " Zasłużony dla Kultury Polskiej ".