Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia


Oferta zajęć dla grup szkolnych w systemie „na zamówienie”


Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty zajęć edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczych skierowanych do zorganizowanych grup uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Proponowane zajęcia są z jednej strony ciekawą ofertą uzupełniającą zajęcia szkolne, gdyż w dużej części odwołują się do celów kształcenia uwzględnionych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Z drugiej zaś są zupełnie nową propozycją, mającą na celu rozwijanie u uczniów ciekawości świata, potrzeby poszukiwania własnej tożsamości kulturowej, otwartości na innych ludzi, inne kultury itd.

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny, ponadprzedmiotowy. Prowadzone są nowatorskimi metodami warsztatowymi, wykorzystaniem infrastruktury oraz materiałów edukacyjnych udostępnionych przez Pałac Młodzieży. Warsztaty poprowadzą doświadczeni nauczyciele, specjaliści z różnych dziedzin: teatr, film, literatura, historia sztuki, biologia, ekologia, język angielski, język rosyjski, geografia, żeglarstwo, edukacja artystyczna itd.


Regulamin udziału grupy w zajęciach - zobacz

Karta zamówienia zajęć dla grupy - pobierz PDF / pobierz DOC


W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Zajęcia muzyczne "Pałac muzyką malowany" dla przeszkoli i szkół podstawowych: