Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia 

ANNA KOŁODZIEJCZAK

Absolwentka kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawczą, edytorstwa tekstów literackich oraz zarządzania kulturą na Uniwersytecie Łódzkim. Nauczycielka, animatorka kultury filmowej. Ma na swoim koncie wiele publikacji dotyczących edukacji filmowej. Redaktorka portalu EdukacjaFilmowa.pl oraz licznych publikacji książkowych. Współzałożycielka Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „Venae Artis”, Aktywny Obywatel UMŁ, współautorka i współrealizatorka ponad 90 projektów kulturalnych, edukacyjnych i sportowych.

 


DOROTA GOŁĘBIOWSKA 

Absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim, nauczycielka dyplomowana z wieloletnim stażem pracy z młodzieżą. Autorka opracowań i scenariuszy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, dotyczących wykorzystania filmu w edukacji i wychowaniu. Współautorka i współrealizatorka wielu projektów edukacyjnych i kulturalnych oraz współorganizatorka różnych form doskonalenia nauczycieli w zakresie wiedzy o filmie oraz jego wykorzystania w dydaktyce i wychowaniu. Współredaktorka publikacji wydawanych przez CGEF. Certyfikowana trenerka Filmoteki Szkolnej z doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli.

 

 

JADWIGA MOSTOWSKA

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka kulturoznawstwa o specjalności filmoznawczej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się edukacją kulturalną. Autorka artykułów z dziedziny filmoznawstwa oraz opracowań służących edukacji filmowej młodego widza, a także realizatorka projektów edukacyjno-kulturalnych. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015), twórczyni publikacji dedykowanej edukacji filmowej dzieci pt. „Elementarz młodego kinomana” (dostępnej na: edukacjafilmowa.pl).MARTA KASPRZAK

Doktorantka w Zakładzie Historii i Teorii Filmu na Wydziale Filologicznym, nauczycielka kontraktowa w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima. Autorka artykułów filmoznawczych opublikowanych na łamach „Kwartalnika Filmowego”, „Kultury i Historii”, „Panoptikum” oraz materiałów edukacyjnych zamieszczonych na wortalu EdukacjaFilmowa.pl i w tomie „Warszawskie fale historii”. Członkini Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „Venae Artis”, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz NECS – European Network for Cinema and Media Studies.

JOLANTA PROSZAK 

Fotograf dyplomowany ze specjalnością fotografia ogólna. Absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki. Od wielu lat jest aktywnym członkiem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, z którym współorganizowała konkurs fotograficzny "Zabytki Łodzi". Od 2000 roku organizuje konkurs fotograficzny im. Jana Bułhaka pt.: "Pejzaże wokół mojego miasta".


Prowadzi zajęcia fotograficzne przygotowujące uczestników do egzaminów do szkół oraz na uczelnie artystyczne. Współpracuje z różnymi instytucjami w zakresie propagowania sztuki fotograficznej, jak również wiedzy o regionie łódzkim. Od wielu lat wraz z młodzieżą bierze udział w projektach o zasięgu lokalnym, a także międzynarodowym, które odbywają się na Ukrainie oraz na Białorusi.


W Pałacu Młodzieży prowadzi zajęcia z fotografii analogowej oraz cyfrowej. Wprowadza techniki dające szerokie spektrum przenikania się możliwości, jakie są dostępne w fotografii. Prowadzi także galerię fotograficzną „Klatka po klatce", w której prezentowane są zdjęcia uczestników pracowni fotograficznej.
   

MARIA WOŹNIAK