Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia


#TANIEC_LUBIĘ TO! – międzynarodowy projekt taneczny.

Realizowany obecnie projekt #TANIEC_LUBIĘ TO! współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+, powstał z inicjatywy młodzieży z Polski, Czech i Gruzji skupionej wokół grup tanecznych o charakterze folkowym i folklorystycznym; na bazie poczynionych obserwacji podczas wspólnego udziału w IX Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE