Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Artystycznego KRAJKI:


Joanna Bajor-Idzińska - Prezes
Piotr Chuchler
 - Wiceprezes
Tomasz Leszczyński
 - Sekretarz
Maria Jóźwicka - Skarbnik
Joanna Didenkow


Komisja rewizyjna:
Anna Makal - Przewodnicząca
Magdalena Wróbel Jędrzejewska - Członek
Joanna Kwaśniak - Członek Stowarzyszenie Przyjaciół H.Z.A. Krajki  jest Organizacją Pożytku Publicznego. Osoby chętne mogą przekazywać 1% z podatku na rzecz Zespołu.

Nr konta 12 24 90 0005 0000 45 00 37 04 39 77

Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) - 0000 00 61 58


Na powyższy rachunek można również przekazywać opłaty członkowskie.
Adres do korespondencji: 
al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 86
94-050 Łódź