Plastyka Sport Muzyka Film Nauka Wolontariat Taniec Nauka Teatr Plastyka Sport Fotografia

Statut Pałacu Młodzieży imienia Juliana Tuwima w Łodzi opracowany został na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 52 poz. 466) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 59)

 

Statut został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 24 maja 2010 roku i z tym dniem wszedł w życie. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 20 listopada 2017 r. nowelizacja Statutu obowiązuje od dnia 21 listopada 2017 r. 

 

STATUTzobacz